• Vereniging
 • Historie

  We HaVe, is sinds oktober 2004 de nieuwe naam voor het handbal in Weesp. In deze nieuwe naam “We HaVe”, die overigens staat voor “Weesper Handbal Vereniging”. zijn vele jaren handbal ervaring en plezier samen gebracht. We HaVe is een samengaan van Handbalvereniging HVV en de afdeling Handbal van de WVGV.  Wat leeftijd betreft ontlopen de beide partners elkaar niet veel, de afdeling Handbal van de WVGV werd in 1944 opgericht. WVGV was toen nog een Gymnastiek vereniging maar ontwikkelde zich naar een sportvereniging met meerdere afdelingen.

  HVV is voortgekomen uit de RK sportvereniging The Victory. De afdeling handbal van deze vereniging werd in 1948 opgericht. Men was toen van mening dat ook de meisjes en dames aan sport moesten gaan doen. In 1958 kwam er ook een eerste herenteam bij. Eind jaren zestig werd de noodzaak van een eigen accommodatie groot, gezien het aantal leden. Tot dan toe was er een kleedgelegenheid gedeeld met de afdeling voetbal, zonder douches en fatsoenlijk sanitair  Door grote zelfwerkzaamheid werd de nieuwe accommodatie in 1970 feestelijk geopend. De afdeling handbal was toen ook op zoek naar financiële onafhankelijkheid van de SV The Victory. In 1976 werd dit gerealiseerd en werden de statuten van de nieuwe handbalvereniging HVV gepasseerd. “Handbal Vereniging Victory”

  Zowel WVGV als HVV speelden in de beginjaren het elf-handbal op gras met de afmetingen van een normaal voetbalveld. De overgang naar het spelen in de zaal, voor beide verenigingen in de oude RAI in Amsterdam, was dan ook zeer groot. Een kleiner veld en minder spelers. We kunnen het ons nu niet meer voorstellen, spelen op gras. Ondertussen was er nog een derde handbalvereniging in Weesp ontstaan n.l. de afdeling handbal van de SV Rapiditas. Ook deze vereniging mocht zich verheugen op veel teams al waren het hoofdzakelijk dames en meisjes die hier speelden. De lezer zal zich afvragen of er in een gemeente als Weesp met toen z’n 10.000 inwoners wel een bestaansrecht was voor drie handbalverenigingen. In de jaren tachtig is er wel gesproken over een fusie van twee van de drie. Maar dat is nooit verwezenlijkt.

  Bij zijn aantreden als nieuwe voorzitter van WVGV afd. Handbal heeft Gertjan Winter zich ten doel gesteld, te onderzoeken of het niet mogelijk was het handballen in Weesp naar een hoger plan te tillen. Een van zijn eerste doelen was te komen tot één Handbalvereniging in Weesp. De eerste gesprekken waren begin 2002. Dit resulteerde in een samenwerking bij de verdeling van de trainingsuren in de sporthal. Op bestuurlijk niveau werd er druk overlegd hoe verder. Een commissie ging onderzoeken of een fusie tot de mogelijkheden behoorde. Intussen waren de drie Weesper voetbalverenigingen tot een fusie overgegaan. Door deze fusie werd de noodzaak van nieuwe sportvelden en accommodatie in Weesp steeds dringender. Een plan van Weesp 2010 (architecten en bouwkundigen) om tot een combinatie van woningbouw en sportaccommodatie te komen werd door de Weesper sport met gejuich ontvangen. Toen ook de woningbouw zich  als partij aanmeldde en het plan budget neutraal voorstelde, was iedereen er van overtuigd dat dit de toekomst van de sport in Weesp een nieuwe impuls zou geven.

  Binnen de handbal werd het dan ook steeds duidelijker dat, wilden wij hier ook van profiteren, een samengaan noodzakelijk was. Het seizoen 2003/2004 werd dan ook gebruikt om als gecombineerde teams de competitie in te gaan. Dit met groot succes vooral in de zaalcompetitie. Op de jaarvergaderingen van 2 juli 2004 werd dan ook besloten om tot een statutenwijziging te komen, waardoor de naam van HVV veranderd werd in We HaVe. De leden van WVGV afd. Handbal werden overgeschreven naar We HaVe. De competitie 2004/2005 werd onder de nieuwe naam gespeeld.

  Weesp 1 december 2004 George Ypma Voorzitter We HaVe