• Beleid Sociale Veiligheid

  Handbal vereniging We HaVe vindt de sociale veiligheid van onze leden, vrijwilligers en bezoekers van het grootste belang. Alleen door duidelijke richtlijnen te scheppen en communiceren, de naleving hiervan te bewaken, en met z'n allen samen te werken kunnen wij een veilige omgeving voor iedereen waarborgen. We HaVe roept iedereen op ten allen tijde respect te tonen voor elkaar, en voor elkaars grenzen. 

  Basiseisen:

   • Alle trainers en begeleiders die met jeugd tot en met 17 jaar of andere kwetsbare groepen werken, hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
   • Alle trainers en begeleiders ondertekenen de gedragscode sociale veiligheid
   • We hebben een interne en externe vertrouwenscontactpersoon (VCP) aangesteld
   • Alle trainers en begeleiders dienen te allen tijde het 4-ogen-principe te respecteren en te bewaken: op kwetsbare momenten, zoals tijdens omkleden en douchen, zijn er altijd twee volwassenen aanwezig, nooit maar één.

  Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

  De vertrouwenscontactpersoon is het eerste aanspreekpunt. Voor iedereen die te maken heeft gehad met grensoverschrijdend gedrag en hier anoniem met iemand over wil praten. De vertrouwenscontactpersonen zijn gecertificeerd middels een opleiding via Centrum Veilig Sport.

  Bij WeHave zijn dit:

  Eugenie Martens, tevens bestuurslid tel: 06 51385863

  Agnes Engels tel: 06 14203489

  Tevens is er een vertrouwenscontactpersoon vanuit het NHV. Te bereiken per mail: vcp@handbal.nl

   

  • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 

  Een VOG is een verklaring van het Ministerie van Justitie en Veiligheid waaruit blijkt dat het gedrag van een persoon in het verleden geen bezwaar vormt voor het uitvoeren van een taak of functie. WeHave laat het "belast zijn met de zorg voor minderjarigen" toetsen. De geldigheid van de VOG is voor WeHave vastgesteld op maximaal 3 jaar. 

  Gedragscode Sociale Veiligheid (GSV)

  De Gedragscode Sociale Veiligheid bevat 13 gedragsregels, welke zijn afgeleid van de gedragscode van NOC*NSF samengesteld door Centrum Veilig Sport.

  Voor wie geldt de VOG / GSV verplichting? 

  Vrijwilligers en medewerkers die werken met minderjarigen: vaste trainers, coaches, teamleiders, leeftijdscoördinatoren, bestuursleden, vaste kantine-medewerkers en leden van de (technische) jeugdcommissies.