• Nieuwe vergunning We HaVe in strijd met afspraken gemeente Weesp.

 • Sporthal Aetsveld is voor veel verenigingen minder aantrekkelijker geworden omdat er geen uitbater meer is voor bar Olympus. Hierdoor is sporthal Weespersluis voor veel verenigingen een stuk aantrekkelijker omdat daar wel gezellig een derde helft gevierd kan worden. Lees hieronder meer. 

  Handbalvereniging We HaVe dacht het na een jarenlange strijd met de gemeente Weesp perfectvoor elkaar te hebben. Maar nu is er een nieuwepara-commerciële horecavergunning afgegeven dieroet in het eten gooit en daar baalt de verenigingerg van. Jarenlang moest We HaVe wachten op een nieuw eigen honk, maar het resultaat is het wachten dubbel en dwars waard geweest. Sinds begin vorig jaar worden de wedstrijden en trainingen afgewerkt in de nieuwe sporthal in Weespersluis en daar werd het meteen ook eigenaar van het sportcafé dat werd omgedoopt tot ’t Sluisje.


  Buurtcafé
  Omdat ambities We HaVe niet vreemd zijn, werd bij de opening van ‘t Sluisje in september de
  verwachting uitgesproken dat ‘t Sluisje naast clubhuis van We HaVe allereerst ook een huis zou zijn
  voor iedereen die gebruikmaakt van de sporthal (zoals volleybalvereniging Oberon), maar dat het
  zich ook zou kunnen ontwikkelen tot het buurtcafé van Weespersluis. “De handbalvereniging hoopt
  dat het sportcafé ook een rol als ontmoetingsplek gaat spelen in de nieuwbouwwijk”, noteerde
  WeesperNieuws dit doel. De openingstijden waren er ook naar. “‘t Sluisje is maandag tot en met
  donderdag geopend van 18.30 tot 0.00 uur en vrijdag 01.00 uur, alsook op zaterdag tot 01.00 uur en
  zondag tot 0.00 uur, met dien verstande dat er op de laatste twee dagen activiteiten in de sporthal
  plaatsvinden”, aldus het verslag.


  Beer op de weg
  Maar We HaVe zou We HaVe niet zijn als er niet weer opeens een beer op de weg zou komen. Een
  beer neergelegd door de gemeente. In mei dit jaar werd de nieuwe para-commerciële
  horecavergunning (para-commercie is het ontplooien van commerciële activiteiten buiten de
  vastgelegde doelstelling van een sociaal-culturele instelling of in dit geval een sportvereniging om)
  aangevraagd. Die is binnen en ziet er totaal onverwacht compleet anders uit dan de vergunning die
  er was binnen de gemeente Weesp. ’t Sluisje wordt namelijk gelijkgeschakeld met alle sportkantines
  in Amsterdam. Dat wil zeggen dat de kantine geopend mag zijn vanaf één uur voor een activiteit
  (training of wedstrijd) van We HaVe tot maximaal één uur na de sportactiviteit. Bovendien mogen
  alleen licht alcoholische dranken (bier en wijn) worden geschonken.


  Nog een conclusie
  Abcouwer trekt vervolgens nog een conclusie: speelt of traint Oberon (deze volleybalvereniging
  maakt ook gebruik van de sporthal) of welke andere vereniging dan ook, dan geldt dat de kantine
  helemaal niet gebruikt mag worden. Abcouwer komt tot deze slotsom op basis van de APV van de
  gemeente Amsterdam waarin staat ‘Para-commerciële rechtspersonen verstrekken uitsluitend
  alcoholhoudende drank gedurende de periode beginnende met één uur voor aanvang en eindigende
  met één uur na beëindiging van activiteiten die passen binnen de statutaire doelomschrijving van de
  desbetreffende para-commerciële rechtspersoon.’ Abcouwer: “Aangezien het organiseren van
  bijvoorbeeld een zaalvoetbalwedstrijd niet tot onze doelomschrijving behoort, zouden we dan dus
  niet open mogen zijn. Daar wil ik overigens aan toevoegen dat, wanneer de gemeente alleen dit
  onderdeel zou corrigeren, we niet voldoende geholpen zijn. Om de functie die wij en de gemeente
  destijds voor ogen hadden te kunnen vervullen, moeten we open kunnen zijn tot middernacht en
  moeten we alcohol kunnen schenken.”


  Verenigingsleven
  Abcouwer legt uit dat de nieuwe vergunning niet bepaald bevorderlijk is
  voor het verenigingsleven. “Na afloop van een sportwedstrijd koel je af
  en daarna ga je douchen. Daarmee ben je zomaar een half uur verder.
  Dan blijft er dus hooguit nog een half uur over voor de populaire derde
  helft. Dat is niet wat sporters willen”, legt hij uit. Dat je kunt twisten over
  de vraag of het verstandig is om in een sportkantine alcohol te schenken is vers 2 en dat begrijpt hij
  ook nog wel “maar nu kun je een uur later niet eens een cola light drinken.”
  Geen horecagelegenheid in eerstkomende vijf jaar
  Dat andere sporters dan de handballers helemaal niet in de kantine terecht kunnen snapt hij al
  helemaal niet. En dat de vergunning ook niet meewerkt om ’t Sluisje het buurtcafé van Weespersluis
  te laten zijn is evident. “Er bestaat vrees voor oneerlijke concurrentie, maar in Weespersluis is nu
  niets op het gebied van horeca en volgens onze gegevens komt er de eerstkomende vijf jaar ook geen
  horecagelegenheid”, aldus Abcouwer.


  Afspraken staan zwart op wit
  Ronduit pijnlijk is hoe de aanvraag van de vergunning is gegaan. We HaVe wilde al in december
  vorig jaar de nieuwe vergunning aanvragen, maar toen is door de dienstdoende ambtenaar
  geadviseerd dat het beter was om te wachten tot na de fusie want dan zou het wat rustiger zijn. Daar
  is We HaVe in meegegaan, maar daarvoor lijkt ze nu te worden gestraft omdat oude afspraken met
  de gemeente Weesp blijkbaar niet meer gelden. Volgens die afspraken zou volgens We HaVe het
  beleid op de oude wijze - dus op de wijze zoals de gemeente Weesp dat deed - worden voortgezet.
  Ook is het bestuur vorig jaar door twee hoge ambtenaren van de afdeling sportbeheer van de
  gemeente Amsterdam specifiek gevraagd of We HaVe het sportcafé ook wilde openen voor andere
  sporten en op andere dagen dan dat We HaVe er gebruik van maakt. Dat wilde We HaVe, graag zelfs,
  maar de afgegeven vergunning is daarmee in strijd.
  Zuur is ook dat We HaVe in de deal met de gemeente Weesp haar buitenveld moest opgeven.
  Daardoor mist de vereniging een trainingsveld waardoor ze meer trainingsuren in de hal moet
  afnemen. “Dat zijn extra kosten en om die te kunnen opbrengen hebben we ‘t Sluisje hard nodig”,
  aldus de vereniging.


  Terugdraaien die vergunning
  Onlangs vertelde Abcouwer het verhaal bij de bestuurscommissie en Tineke Booij (WSP) nam het
  direct op voor We HaVe. Zij refereerde aan het feit dat de club jarenlang door de gemeente Weesp
  aan het lijntje is gehouden en dat er inderdaad afspraken zijn gemaakt. Ook wilde zij van Abcouwer
  het mailadres van de ambtenaar die hierover gaat. Wat Booij betreft is het dan ook zo klaar als een
  klontje: terugdraaien die vergunning.
  Andere bestuurders stelden zich meer gereserveerd op (onder andere de vraag in hoeverre alcohol
  zich verhoudt tot het bedrijven van sport speelde op), draaiden wat om de brij heen en kwamen niet
  met een duidelijke toezegging. Maar duidelijkheid is wel wat We HaVe wil. De vereniging wil dat òf
  de vergunning die er was wordt verlengd òf de club gaat een commerciële horecavergunning
  aanvragen.
  Intussen heeft We HaVe officieel bezwaar aangetekend tegen de afgegeven vergunning.


  ‘Er blijft hooguit een half uur over voor de derde helft’

   

  Bron: Weespernieuws.nl

  Foto: Brian Elings
  Tekst: Hans Peijs

   

  Dank aan Weespernieuws voor het nieuwsbericht.