• Protocol COVID-19

 • LET OP! ALLE VELDWEDSTRIJDEN BIJ WE HAVE WORDEN BINNEN IN DE SPORTHAL GESPEELD

  De zaal mag alleen betreden worden met zaalschoenen en niet met buiten schoenen. Daarnaast is het verboden om met hars te spelen door de jeugd.

   

  de richtlijnen van het NHV en NOCnsf ook geldt voor ons sportcafé ’t Sluisje.?

   

  In ons sportcafé zullen QR codes komen te liggen en te hangen waarop men zich kan registreren als toeschouwer op de tribune en als bezoeker van ons sportcafé. Dit is een verplichte handeling

 • Protocol COVID-19 voor wedstrijden opgesteld door het NHV

  (UPDATE 11-08-2021)

  “Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop!”

   Het NOC*NSF Sportprotocol vind je hier.

  Bron: https://www.handbal.nl/protocol-corona-en-wedstrijden/

  Algemene uitgangspunten

  • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
  • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan die kunnen duiden op een Corona-besmetting. Dit zijn klachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen!
  • Vermijd drukte.
  • Schud geen handen!
  • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie.
  • Neem de gebruikelijk veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht.
  • Vanuit het Sportprotocol van NOC*NSF zijn verenigingen verplicht om tijdens een speeldag een Corona-coördinator in de sporthal aanwezig te hebben om de richtlijnen te waarborgen.
  • Personen van 18 jaar en ouder houden onderling 1,5 meter afstand. Tijdens het sporten hoeven sporters onderling geen 1,5 meter afstand te houden als dit nodig is voor de sportbeoefening.

  Wedstrijdprotocol

  Afreizen naar de sportaccommodatie

  • Wanneer er vanwege sportactiviteiten personen uit meerdere huishoudens in dezelfde auto zitten dragen personen vanaf 13 jaar een mondkapje.
  • Het aantal sporters en begeleiders per team per wedstrijd is niet groter dan noodzakelijk voor de sportactiviteit (maximaal 20).

  Aankomst in de sportaccommodatie

  • Schud geen handen!
  • Was en/of desinfecteer je handen bij aankomst in de sportaccommodatie.
  • Volg de richtlijnen van de sportaccommodatie.
  • Zorg voor een goede ontvangst van de scheidsrechter(s), waarbij er een ruimte beschikbaar is waar zij kunnen wachten tot ze de sporthal kunnen betreden.
  • Kleedkamers en douches zijn geopend. Controleer de grootte van de eigen kleedruimte.
   • Indien te klein m.b.t. de 1,5-meter afstand tussen de spelers en staf of de scheidsrechters, kun je met de thuisspelende vereniging overleggen of er een grotere of extra ruimte beschikbaar is.

  Gedrag in de kleedkamer

  • In de kleedkamer dient iedereen van 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand te bewaren van elkaar. Ook tijdens het douchen dient er afstand bewaard te worden.
  • Wanneer de kleedruimte te klein is om binnen de afstandsregel het gehele team bij elkaar te hebben, adviseren wij om de teambespreking ergens te houden waar voldoende ruimte om de 1,5 meter afstand te waarborgen (bijvoorbeeld op het speelveld).

  Voor de wedstrijd

  • Uitvoeren van spelerspascontrole
   • Advies is om de digitale pascontrole uit te voeren voorafgaand aan de warming-up van teams en officials. Stem met de teamverantwoordelijken en de scheidsrechters af hoe laat de spelerspascontrole zal plaats vinden.
   • Houd hierbij de 1,5-meter afstand in acht.
  • Warming-up
   • Gedurende de warming-up van de teams adviseren wij spelers om zoveel mogelijk de 1,5 meter afstands-regel te respecteren.

  Betreden speelveld en begroeting

  • De teams betreden gefaseerd het speelveld.
  • Bij de begroeting houdt zoveel mogelijk afstand. Er worden geen handen geschud.
  • Het is niet toegestaan om een yel of aanmoedigingskreet uit te voeren. 
  • Beide teamverantwoordelijken melden zich voor de toss bij de scheidsrechter(s). Houd ook hierbij de 1,5-meter afstand in acht.

  Gedrag op het speelveld

  • Wij adviseren verenigingen om onderstaande niet toe te staan i.v.m. het bewaren van 1,5-meter afstand: 
   • Een yel, aanmoeidigingskreet o.i.d. uit te voeren (bij begroeting, in een kring met het team).
   • Een clublied te zingen.
   • Overwinningsmomenten te vieren.
   • High fives te geven.

  Gedrag van het publiek

  • Het is bij wedstrijden toegestaan dat er publiek aanwezig is, hiervoor gelden wel aanvullende voorwaarden:
   • Publiek bij professionele sportwedstrijden en amateur wedstrijden en trainingen is toegestaan mits iedereen een vaste zitplaats heeft en op anderhalve meter afstand van elkaar zit. Indien bij amateur wedstrijden en -trainingen de concrete situatie een vaste zitplaats niet mogelijk maakt, is staan op een afgebakende plek (met in acht nemen van de 1,5 meter) toegestaan. Voor publiek geldt de verplichting van registratie en gezondheidscheck.
   • Bij gebruik van het coronatoegangsbewijs (testen voor toegang) kan op deze locaties extra publiek aanwezig zijn. Iedereen heeft dan een zitplaats en er geldt een beperking van de beschikbare ruimte: maximaal twee derde van de capaciteit mag worden gebruikt.

  Wedstrijdtafel en organisatie

  • De Tijdwaarnemer en Wedstrijdsecretaris dienen bij de wedstrijdtafel 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Bij wedstrijden waarbij een Waarnemer aanwezig is, dient deze ook 1,5 meter afstand te bewaren.
  • Wanneer het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden, adviseren wij om bij de wedstrijdtafel een mondkapje te dragen.
  • Wanneer een coach een time out vraagt, legt hij de kaart op de wedstrijdtafel. De kaart wordt niet in de hand van de secretaris of tijdwaarnemer geven.

  Wisselbank en wisselzone

  • Op de wisselbank en in de wisselzone adviseren wij zoveel mogelijk afstand te bewaren.
  • Wij adviseren, mits beide teams hiermee akkoord gaan, om de gehele wedstrijd op dezelfde speelhelft te spelen (dit is in afwijking van spelregel 10:1). Wanneer teams toch willen wisselen, adviseren wij om de wisselbanken voor aanvang van de tweede helft te desinfecteren.

  Tijdens de wedstrijd

  • Advies is om als scheidsrechter waar mogelijk de 1,5-meter afstand te waarborgen tot de spelers.
  • Als de 1,5-meter afstand een normale sportbeoefening in de weg staat, mag deze tijdelijk losgelaten worden.
  • Het advies is dat sporters buiten de normale en noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebben, zoals op de wisselbank of tijdens een wissel.

  Let op: De verantwoordelijkheid ligt bij de clubs.

  • Wanneer de bal in het gezicht van de speler komt, adviseren wij om het spel te vervolgen met een nieuwe bal of de bal te ontsmetten.
  • Wanneer een speler geblesseerd op het veld ligt, adviseren wij om op afstand te vragen hoe het met de persoon gaat. Wij adviseren om de persoon niet te helpen bij het opstaan, tenzij dit vanwege de ernst van de blessure niet anders gaat.
  • Wanneer een scheidsrechter van mening is dat een persoon bewust naar iemand toe hoest of spuugt, dan wordt dat beschouwd als uiterst onsportief gedrag. Een dergelijke actie moet in overeenstemming met spelregel 8:10a worden bestraft met een diskwalificatie met schriftelijk rapport.

  Team time-out

  • Tijdens de team time-out dienen spelers en stafleden 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren.
  • Wij adviseren om geen yel, aanmoedingingskreet o.i.d. uit te voeren voordat het team het speelveld weer betreedt.

  Rust / pauze

  • De teams, scheidsrechters en officials adviseren wij om het speelveld gefaseerd te verlaten, om hiermee de 1,5 meter afstand te kunnen bewaren. De volgorde zou zijn: de scheidsrechters, het dichtstbijzijnde team bij de kleedkamers/uitgang, het verste team bij de kleedkamers/uitgang, de officials aan de wedstrijdtafel.
  • Wij adviseren, mits beide teams hiermee akkoord gaan, om de gehele wedstrijd op dezelfde speelhelft te spelen (dit is in afwijking van spelregel 10:1). Wanneer teams toch willen wisselen, adviseren wij om de wisselbanken voor aanvang van de tweede helft te desinfecteren.

  Na de wedstrijd

  • Schud geen handen tijdens het bedanken. Houd 1,5 meter afstand van elkaar.
  • Wij adviseren alleen spelers en scheidsrechters op het veld aanwezig te laten zijn en na afloop geen uitreiking te doen tot speler van de wedstrijd, foto met sponsoren, o.i.d. Tenzij hierbij met zekerheid de 1,5 meter afstand kan worden gehouden.
  • De teams, scheidsrechters en officials adviseren wij om het speelveld gefaseerd te verlaten, om hiermee de 1,5 meter afstand te kunnen bewaren. Houd hierbij dezelfde volgorde als tijdens de rust aan.
  • Was en/of desinfecteer je handen na afloop van de wedstrijd en bij het verlaten van de accommodatie.

  “Accommodatie specifieke aanvulling”

  Benieuwd naar de corona-regels van de thuisvereniging waar de wedstrijd wordt gespeeld? Kijk in de app bij Wedstrijddetails, daar kunnen clubs namelijk een link naar de corona-regels plaatsen.

  “Extra aanvulling:  Protocol voor F -jeugdtoernooien i.v.m. COVID-19″

   Aankomst in de sportaccommodatie

  • Wij adviseren om de kinderen in sportkleding naar de toernooien komen.

  Gedrag in de kleedkamer

  • In de kleedkamer zijn max. 2 begeleider en/of coach aanwezig.
  • Laat de kinderen zoveel mogelijk thuis douchen

  Betreden speelveld en begroeting

  • Bij de begroeting en bedanken houden de coach/begeleiders 1,5 meter afstand van het team

   

  UPDATES CORONAVIRUS EN HANDBAL ZIJN HIER TE VINDEN